Ako prebiehala kampaň POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE?

Do kampane zapojilo 141 škôl z celého Slovenska ( zoznam). Výstupom z projektu je poster a brožúra.

Cieľom brožúry je:

 • spojiť aktívne školy, ktoré tento projekt oslovil
 • podeliť sa o zážitky a dojmy z realizácie projektu
 • zdieľanie aktivít, nápadov a materiálov, ktoré si učitelia pri tejto príležitosti vytvorili
 • ukázať ako ste dokázali namotivovať do projektu svojich žiakov/ študentov

Naše zistenia

 • Do projektu sa v drvivej väčšine pripájali najmä základné školy.
 • Školy robili vlastné pokusy s ponúkaním čistej vody a sladených nápojov, podľa uvedených počtov odhadujeme, že asi 65% :35% to dopadlo v prospech čistej pitnej vody.
 • Učitelia si všimli, že deti na 1.stupni dávajú viac prednosť čistej pitnej vode ako staršie deti na 2.stupni.
 • Učitelia mali pripravené obrovské množstvo aktivít na danú tému, čo svedčí o ich kreativite a odbornosti.
 • Oslovených bolo vyše 2400 základných a stredných škôl, avšak pozitívnu spätnú väzbu nám dalo len niečo vyše 140 škôl - čo svedčí o tom, že téma pitia čistej pitnej vody je stále spoločensky nedocenená
ZŠ Staničná, LOZORNO
ZŠ Staničná, LOZORNO
Sme radi, že nápad školy zaujal. Drvivá väčšina učiteľov kampaň rozšírila o vlastné aktivity: 
 • besedy, prednášky, letáky o tom, aký ozdravujúci účinok má voda z vodovodu a prečo by sme nemali piť sladené nápoje
 • reportáž v školskom rozhlase
 • výroba plagátov
 • súťaže, prezentácie, hádanky, spievanie piesní o vode
 • starší žiaci prezentovali o význame pitnej vody mladším spolužiakom.
Z reakcií škôl má kampaň veľmi pozitívny ohlas. Obrovská vďaka patrí učiteľom, ktorí dokázali nadchnúť pre projekt deti a svojich študentov.  Veľa škôl už roky robí podobné aktivity, majú status "zelenej školy". Mnohé školy chcú pokračovať v tejto aktivite aj naďalej. 
ZŠ Staničná, LOZORNO
ZŠ Staničná, LOZORNO

Mapa zapojených škôl

Ako školy zrealizovali aktivity projektu?

 • prečítajte si spätnú väzbu
 • inšpirujme sa navzájom 

Základná škola s materskou školou Jurské 

ZŠ s MŠ Oravské Veselé 

"Dobrý deň, 100% našich žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to Rómovia! Ich stravovacie návyky a celkový životný štýl je ohrozený konzumáciou nevhodných potravín a ich zdravie ohrozené nedostatočným príjmom tekutín. Len malé percento z nich pije čistú vodu. Neustále ich vedieme k tomu, aby čistú vodu čoraz častejšie zaradovali do svojho každého dňa. Akcia mala úspech. Žiaci to hneď chceli prepojiť s finančnou gramotnosťou a ich prvá otázka bola: "Zadarmo?" :) Uznali, že čistá voda naozaj chutí dobre, tak čisto. Ďakujeme! "- Miroslava Valenčíková 
.... viac fotiek

Základná škola Odorín 

"Veľmi nás zaujal Váš projekt. Sme škola len s 1.-4.ročníkom a môžem povedať, že to všetko, čo ste do videí dali, naše deti zaujalo,dokonca niektoré prestali jesť desiatu a s otvorenými ústami počúvali. Po dohovore s pani vedúcou školskej jedálne sme žiakom nachystali čistú vodu z vodovodu. Poháre ostávali prázdne, dokonca niektoré deti tvrdili, že sa im voda k pizzi viac hodila ako čaj. Dnešným dňom kampaň nekončí, apelovali sme na deti, aby si radšej nosili do školy čistú vodu. Do jedálneho lístka od dnes bude vedúca školskej jedálne zaraďovať vodu viac ako doteraz. Ďakujeme za nápad, dúfame, že takýchto inšpirácií budete mať pre nás aj do budúcnosti viac a tešíme sa na spoluprácu." - Mgr. Adriana Puškášová, riaditeľka 
....
viac fotiek

ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti 

"Naša škola zapojila do vášho projektu pod názvom Pijeme vodu z vodovodu. Počas celého dňa sme prevádzali doporučené aktivity v troch budovách školy - rozhovory o vode z vodovodu, púšťali sme žiakom doporučené videá, počas vyučovacích hodín žiaci navštevovali deti v triede a ponúkali im vodičku, taktiež počas obedu v školskej jedálni. Aktivity sa stretli s vysokým záujmom." - Mgr. Viera Lengová, Mgr. Ingrid Laurová....viac fotiek

ZŠ v Lozorne

"Akcie Čistá voda sa zúčastnili žiaci 1.ročníkov." - Nina Krištofová ... viac fotiek

ZŠ s MŠ Nižná brána 

"Zaujímavými aktivitami ako prezentácia, hádanky a výtvarné práce a pesničky o vode, sa deti oboznámili s priaznivými účinkami pitnej vody na zdravie človeka. Počas prestávok si pripravili stánky s pitnou vodou, ktorú ponúkali žiakom 1. stupňa, učiteľom a zamestnancom školy."Mgr. Jana Hajovská, Mgr. Monika Šimonová .... viac fotiek

Základná škola Ružiná 

"Zasielame fotky našich žiakov, ktorí radi pijú práve vodu z vodovodu. Vedia, že je zdravá a najlepšie uhasí smäd. "- Anna Farkašová  ... viac fotiek

ZŠ s MŠ Bananská, Banka 

"Posielame zopár fotografií z našej akcie realizovanej na prvom stupni - stánok s čistou vodou, pod heslom: Daj si vodu a uhas smäd! Naše deti si čistú vodu vybrali a aj vychutnali." - Martina Čápová Seitlerová ... viac fotiek

"Dobrý deň, aj naša škola sa zapojila do kampane dajme prednosť čistej vode. Stretla sa s veľkým úspechom. Naozaj stačí málo ;) Ďakujeme pekne za Váš dobrý  zámer .... pokračujeme Ďalej. Začali sme tým, že sme kampaň spropagovali cez web a školský rozhlas. A cez prestávky na chodbách žiaci majú na poschodiach urobené stánky, kde ponúkajú vodu. V školskej jedálni máme tiež po stoloch krčahy s čistou vodou." - Mária Čierna ... viac fotiek

Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov 

"Na našej škole pravidelne organizujeme kampaň o "vode" nielen podávaním čistej vody počas prestávok, ale aj ponukou čistej vody v školskej jedálni, letáčikmi o dôležitosti pitnej vody, príspevkami do školského rozhlasu, postermi o význame vody a jej ochrane. Dôležitú pozornosť venujeme aj chemickému a mikrobiologickému rozboru pitnej vody z vodovodu a donáškou pitnej vody žiakov z vlastných studní v školských laboratóriách. - "RNDr. J. Kordischová  .. viac fotiek

ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska, Bratislava

 "Veľmi radi sme sa zapojili do Vášho projektu. Na obede každý rok podávali len sladké malinovky. Ale na náš podnet tento rok už vedľa malinovky podávajú nám aj vodu. A veľká radosť, že čoraz viac našich žiakov vyberie radšej čistú vodičku." --Katarína Bitterová ...viac fotiek

ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka, Šintava 

"Ďakujeme za super nápad. Pitnú vodu z vodovodu ponúkali všetkým žiakom a učiteľom naši deviataci, ktorí sa svojej úlohy veľmi dobre zhostili. Vysvetlili svojim spolužiakom, i žiakom z materskej školy, prečo by mali namiesto sladených nápojov piť čistú vodu. Ponúknutá voda chutila škôlkárom, školákom i pánovi riaditeľovi. :)" - Helena Vicenová .... viac fotiek

ZŠ Bystré 

"Posielame fotky z akcie." - Novotná ... viac fotiek

Základná škola s materskou školou Lúka 

"Podobnú aktivitu robíme každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody. Radi sme sa jej zúčastnili aj v januári a podporili sme dobrú vec. Kampaň prijali pozitívne deti i učitelia." - Adriana Šútovská ... viac fotiek

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova, Bratislava

"Dobrý deň, posielam Vám niekoľko foto z viacerých aktivít, ktoré sme realizovali v rámci projektu Zelená škola. Podporujeme žiakov k tomu, aby pili čistú vodu z vodovodu už niekoľko rokov - tento školský rok nepoužívame v triedach ani v bufete vôbec plastové fľaše. Každá trieda pozýva ostatných žiakov na citronádu alebo čaj. Sme zelenou školou od roku 2013."- Mária Tóthová .... viac fotiek

Malé Slovensko je jednou z vodných veľmocí. Aj vďaka tomu si u nás môžeme medzi vodami vyberať. Piť zdravú vodu je pre každého z nás veľmi dôležité. Vybrať si zdravú vodu na pitie však predpokladá aj znalosti o tom, čo pijeme a prečo. 

 • zoznam zapojených škôl č.2
 • zoznam zapojených škôl č.3
 • zoznam zapojených škôl č.4
 • zoznam zapojených škôl č.5