Čo o VODE neviete, ale mali by ste

Experiment v školskej jedálni

V spolupráci s vedúcou školskej jedálne sme sa rozhodli, že budeme pozorovať, akej vode dajú žiaci v našej jedálni prednosť. Na výber bol sladený nápoj a čistá voda.

Zo 44 študentov si až 39 ľudí vybralo sladenú vodu, len 5 si vybrali čistú vodu. Nečakali sme až taký nepomer. (88% : 12%) 

Čo kupujeme v bufete?

Po rozhovore s vedúcou bufetu sme zistili, že študenti si viac kupujú sladené nápoje ako neochutené minerálne vody. Je toho názoru, že ide o návyk, vytvorený v detstve, kedy rodičia svojím deťom zbytočne dávajú sladké nápoje, a tak vytvárajú na ne závislosť.  

Nebezpečný fosfát 

Veľké nebezpečenstvo sú pracie prášky. Marketing nás presviedča o tom, že prášky neobsahujú nebezpečný fosfát. Nie je to tak. Čistenie takto znečistenej vody je nesmierne nákladné, čo sa následne premieta do ceny vody za 1 m³ . V minulosti tento problém neexistoval a preto návrat k iným typom čistiacich prostriedkov (prírodné mydlá ap) by mohol byť riešením.

Čo hádžeme do odpadu?

Ľudia nemajú osvojené správne návyky, čo sa týka odpadu. Do kanalizácie púšťame oleje, potraviny, dokonca obyčajné tyčinky do uší môžu na čističke spôsobiť obrovské problémy. V čase zabíjačiek je voda kontaminovaná časťami mŕtvych zvierat.

Voda na verejných priestranstvách

Prístup k pitnej vode na verejných priestranstvách je stále veľmi nízky. Vandalizmus je stále veľmi rozšírený a tak vybudované fontánky s pitnou vodou sú rýchlo zničené. 

Finančná stránka vody

Cenu vody tvorí fixná a variabilná zložka. Fixná zložka je stála, avšak variabilná zložka sa mení. Čím viac ľudí odoberá vodu, tým je variabilná zložka nižšia. Vyššou spotrebou paradoxne šetríme. Málo ľudí to však vie.

Mýtus o šetrení vodou

Voda vyviera z prameňov, ktoré majú väčšiu výdatnosť (600 m³/s), ako je spotreba obyvateľstva (100 m³/s). Prebytočná voda odchádza do prepadových šácht. Je to obrovské plytvanie. Napriek tomu sa ľudia snažia vodou šetriť, namiesto toho, aby ju užívali v čo najväčšej miere. Nedostatok vody v iných krajinách a tlak médií aj v tomto zohrali svoju úlohu.  

Sladené nápoje vs. čistá voda

Slovensko ale najmä Turiec má obrovské množstvo podzemných zdrojov pitnej vody špičkovej svetovej kvality. Napriek tomu dávame prednosť baleným vodám, ktoré sú znehodnotené konzervantmi, baktériami a ani zďaleka nedosahujú takú kvalitu ako "obyčajná" voda z vodovodu.