Návrh na riešenie

Uvedomili si, že najväčším problémom sú ľudia, ich návyky, lenivosť a nedostatok informácií. Našim projektom chceme zvýšiť nielen spotrebu pitnej vody ale aj informovanosť ľudí o jej kvalite a o pozitívnom účinku na naše zdravie. 

Urobili sme nasledujúce aktivity:

Workshopy o VODE pre deti zo základných škôl

Vymysleli sme a zrealizovali sme workshopy o vode, ktoré sú pre nižšiu vekovú kategóriu detí 7-9 rokov. Snažili sme sa poznatky o vode priblížiť deťom na prvom stupni ZŠ formou zábavných hier, súťaží a rôznych aktivít.  

Cieľom workshopov je... 

  • naučiť deti ako chrániť zdroje pitnej vody,

  • dostať do povedomia detí to, že na Slovensku máme najväčšie a najkvalitnejšie zdroje pitnej vody na svete,

  • naučiť  deti piť čistú vodu z kohútika, 

  • naučiť deti, prečo je pitná voda zdravá a prečo by sme nemali piť ochutené vody v PET fľašiach.

Zrealizovali sme workshop o vode pre deti vo veku asi 7-9 rokov na Základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Viac informácií o priebehu workshopu tu. 

Ponúkame workshopy školám

Nadviazali sme spoluprácu s NADÁCIOU TURVODU a plánujeme spoluprácu aj so základnými školami. 

Materiál o vode

Všetky informácie, ktoré sme zistili v priebehu nášho výskumu, chceme poskytnúť verejnosti, a preto sme vytvorili dokument s názvom "Čo o VODE nehovorí." Text obsahuje aktuálne informácie, rady a názory od ľudí, ktorí pracujú v oblasti distribúcie a čistenia vody. Je prístupný na stiahnutie tu

Hodnotenie odborníka

Text sme dali posúdiť p. učiteľke prírodovedy p.Libuši Balkovej. Citujeme: "Ako doplnkový materiál pre učiteľov je to fajn pomôcka na hodiny Prvouky, Prírodovedy a Vlastivedy pre prvý stupeň k téme VODA. Ako učebný materiál by ho mohli využiť žiaci druhého stupňa ZŠ."

Kampaň - ČISTÁ VODA - správna voľba

Spätná väzba z workshopu nám ukázala, že síce teoreticky deti vedia, že pitná voda je zdravšia, ale v skutočnosti aj tak dávajú prednosť sladeným vodám. Napadol nás spôsob, ako dostať pohár pitnej vody deťom priamo do ruky. Vytvorili sme výzvu a cez e-mail a sociálne siete sme oslovili všetky školy na Slovensku. Jej podstatou je, že zapája samotné deti, ktoré ponúkajú čistú pitnú vodu svojim spolužiakom.  Viac informácií TU 

Mobilná aplikácia

Naprogramovali sme pre deti jednoduchú mobilnú aplikáciu s intuitívnym ovládaním. Je to obrázkový kvíz o vode, ktorý na záver vyhodnotí nielen vedomosti, ale aj vzťah k vode. Plánujeme túto aplikáciu rozvíjať a doplniť do aplikácie ďalšie hry o vode pre deti.