Náš výskum, diskusia s odborníkmi, získavanie informácií 

Návšteva Turčianskych vodární a čističky odpadových vôd

Na začiatku tvorby projektu sme rozmýšľali, čoho sa zachytiť. Preto sme sa o problematike vody snažili získať čo najviac informácií. Navštívili sme odborníkov v Turčianskej vodárenskej spoločnosti aj prevadzkárov a technológov na Čističke odpadových vôd vo Vrútkach.

Zistili sme, akými všetkými procesmi prechádza voda od zdroja, cez zásobovanie, po čistenie a vypúšťanie späť do prírody. Pýtali sme sa odborníkov v čom oni vidia najväčší problém. Najväčšie problémy videli v používaní vody bežnými ľuďmi, ktorí nemajú dostatok informácií o skutočnej kvalite vody, ktorú pijú. Sú ovplyvnení médiami a marketingom. Svojou ľahostajnosťou aj nevedomosťou spôsobujú problémy pri čistení vody.