Čo vieš o VODE? (workshop)

Workshop "O vode" 

cieľová skupina: deti vo veku 7-9 rokov

Vymysleli sme koncepciu workshopu, pomocou ktorého sa snažíme pútavou a hravou formou poukázať na užívanie čistej pitnej vody a to, ako je dôležitá pre naše zdravie. Prezentáciami, hrami, súťažami, ale aj živou diskusiou sme sa snažili ukázať, že zdroje pitnej vody treba chrániť, ukázali sme deťom čo nesmieme hádzať do odpadu, ale aj ako pracuje čistička odpadových vôd. Deti na začiatku dostali krátky test. Otázky boli zamerané najmä na to, akú vodu preferujú. Počas prezentácie o vode sme s deťmi robili praktické aktivity.

Naše workshopy realizujeme pre deti 2. a 3.ročníka ZŠ. Deti živo reagovali, zapájali sa do diskusie. Na záver sme im pripravili súťaž. Mali správne poskladať potrubie, ktoré ide zo studničky do domčeka. Počas celej hodiny bola prítomná zástupkyňa ZŠ Alexandra Dubčeka, Libuša Balková, ktorá nám po skončení workshopu povedala, čo sa jej páčilo a čo by sme ešte mohli vylepšiť.Vrámci workshopov sme vytvorili:

  • vstupný test o vzťahu detí k vode
  • prezentácia o vode v Turčianskej kotline
  • zábavné aktivity
  • mobilná aplikácia

Ako dopadol test?

Všetky deti vedeli,  že najzdravšia voda je čistá pitná voda. Avšak napriek tomu pomerne veľa detí pije ochutenú vodu, čo je v rozpore s tým, čo vedia. Zistili sme, vyše 30% detí malo v škole ochutenú vodu. Väčšinou rodičia dávajú deťom balené minerálne vody. Stále neveria kvalite čistej čerstvej vody u nás v Turci. Boli sme prekvapení zo zistenia, že 4 deti vôbec nevedeli, že špinavá voda sa dá vyčistiť. Sme radi, že všetky deti vedeli, že vyhadzovanie odpadkov do vody nie je správne. 

Myslíme si, že má zmysel robiť osvetu už u malých detí a začať meniť ich návyky už v nižšom veku.

Spätná väzba od detí