Zapojené školy - 2.časť

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 

"Naše žiačky 3. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia dňa 18.1. 2018 na odbornom predmete Technika obsluhy pripravili stánok s pitnou vodou. Počas dvoch prestávok a obeda ponúkali čistú vodu pre našich učiteľov, našich žiakov ale aj žiakov susednej základnej školy. Mottom ich ponuky boli slová : Povedzme áno čistej vode. Táto milá akcia mala ohlas u všetkých oslovených a dôkazom sú fotografie z tohto podujatia." - Ing. Feriancová Michaela ...viac fotiek

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica

"Radi sme sa zapojili do Vašej peknej kampane o čistej vode a v šírení tejto myšlienky budeme pokračovať.Zorganizovali sme niekoľko ochotných študentiek, ktoré v obednom čase žiakom ponúkali čistú vodu aj so sprievodným slovom :)Prajeme Vám veľa úspechov." - Mgr. Veronika Kubušová Mgr. Lenka Puchľová ... viac fotiek

Základná škola Komenského vo Svidníku 

"Zapojili sme sa do projektu Čistá voda - správna voľba. Po patričnom zdôvodnení o blahodárnych účinkoch čistej vody na organizmus nám dobrovoľníci - čašníci z radov našich žiakov ponúkali tento číry nápoj. Pijeme vodu v triedach, počas desiatovej prestávky na chodbe, v školskej jedálni, aj v zborovni počas celého dňa." - Mgr. Haidariová , koordinátor environmentálnej výchovy ....viac fotiek