Aktivity Workshopu

Aktivity Workshopu

Ponúkame Vám podrobne rozpísané jednotlivé aktivity workshopu. Môžete ich urobiť na svojej škole v rámci vyučovania prírodovedy.

1. KTORÁ VODA JE NAJZDRAVŠIA? Priniesli sme pohár čistej vody, čistú pramenistú vodu v PET fľaši a sladké ochutené vody. Všetky nápoje sme položili na lavicu a deti sa museli zoradiť za fľaše podľa toho, čo najviac pijú. Nasledovala diskusia,  čo je správne.

2.  Pripravili sme pre deti Puzzle KOLOBEH VODY V PRÍRODE

3. SKLADAČKA POTRUBIE - deti dostanú kartón, kde je studnička a domček. Majú k dispozícii časti potrubia. Cieľom hry je pospájať potrubie tak, aby viedlo od studničky až ku domčeku.

4. Zhotovili sme model čističky a vysvetlili princíp čistenia vody.

5. AKO SA DOSTANE VODA Z PRAMEŇA DO DOMÁCNOSTÍ? Pripravili sme obrázky, ktoré znázorňujú ako sa voda z prameňa dostane do domácností. Deti mali dať obrázky do správneho poradia.

6. KOHO LÁKAJÚ ZVYŠKY JEDLA V ODPADE? Deti dostali papier, kde boli čísla. Ak ich pospájali čiarou, dostali odpoveď na otázku Prečo sa nesmú vyhadzovať zvyšky jedla do odpadu. Mali prísť na to, že zvyšky jedla lákajú do kanalizácie potkanov.

7. ČO MOŽE BYŤ PRI ZDROJI PITNEJ VODY? Deti dostanú papier. Do stredu umiestnia studničku. Majú k dispozícii obrázky. Do kruhu umiestnia len tie obrázky predmetov, ktoré môžu byť v blízkosti zdroja pitnej vody.

8.ČO DO ODPADU NEPATRÍ? Rozdelíme si deti do tímov. Pre každý tím pripravíme po dva prázdne košíky so symbolmi ÁNO,NIE na jednej strane triedy a ďalší košík s rôznymi predmetmi na druhej strane triedy. Úlohou bude položiť predmety do správne označeného košíka.

Začiatok spolupráce s nadáciou Zdravá Turčianska záhradka

Workshopu sa zúčastnil aj pán Farský, ktorý je správcom nadácie Zdravá Turčianska záhradka. Povedal nám o činnosti nadácie a aj svoj názor na workshop. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie aktivity, ktoré budú súvisieť s vodou a jej ochranou.